RUNENE 

Runene i sirkelen på både dame- og herremodellen er den eldre Futhark (24 runer)   som ble brukt i Norge ca fram til vikingetiden da den yngre Futhark (16 runer) overtok. 

Bjarka/Berkana på damemodellen er valgt fordi den representerer alle aspekter ved det kvinnelige og er en god følgesvenn i alle livets faser.

Fé/Fehu er valgt til herremodellen og tillegges egenskaper som manifestasjon av produktiv energi, en kraft forbundet med vekst og fremgang.

Det er forsket mye på, og skrevet mye om runenes betydning og bakgrunn. Noen hevder at de kun ble brukt som skriftspråk, mens andre mener de også ble tillagt en magisk/mystisk betydning.( Rune betyr i norrøn sammenheng mysterie/hemmelig kunnskap.) Mange mener runene ble brukt i magiske sammenhenger.

En del bøker tar utgangspunkt i runene som divinasjons (spådoms-) verktøy og som verktøy til selvutvikling og innsikt. Selv velger jeg å bruke de som kraftsymboler – også i designet.

Bjarka

B:  Bjarka regnes for å være en veldig positiv rune som forbindes med en ny begynnelse, vekst og fertilitet, også på det helsemessige planet. «Dette er en spennende tid for ny begynnelse».

Clearing away the old to make way for the new.

F: Fé-runen er også en velkommen rune som varsler vekst, helse, rikdom og medgang. Det medfører ansvar og klokskap å forvalte alt dette, og man bør tenke på å dele godene – det skal sirkulere.

Share and your power will increase.